مدیران نالایق

توجه همه کسانی که مسئولیتی در جامعه اسلامی دارند و نمی توانند وظایف خویش را به خوبی انجام دهند را به فرمایشات مولای متقیان حضرت علی (ع) خطاب به یکی از مسئولان ضعیف جامعه اسلامی جلب نماییم که می فرمایند:

"ای کمیل! سستی انسان در انجام دادن کارهایی که بر عهده اوست و پافشاری در کاری خارج از مسؤولیتش ،نشانه ناتوانی آشکار و اندیشه ای ویرانگر است... ای کمیل! تو در آن سامان پلی شده ای تا دشمنان از آن بگذرند و بر دوستانت هجوم آورند؛ زیرا نه قدرتی داری که با آنان نبرد کنی و نه هیبتی داری که از تو حساب برند و بگریزند، نه مرزی را حفظ می کنی و نه می توانی شوکت دشمن را در هم بکوبی، نه نیازهای مردمت را بر طرف می کنی، و نه امامت را راضی نگه می داری."

/ 0 نظر / 7 بازدید