سهمیه بندی

روزگارم گله مندی شده است

من بگریم تو بخندی شده است

از دلم یاد نکردی شاید !!!

عشق هم سهمیه بندی شده است ... !؟

/ 0 نظر / 7 بازدید