بازیگر خدایی

همیشه سخت ترین نقش در نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد،

 

شاکی سختی های دنیا مباش شاید تو بهترین بازیگر خدایی !....

/ 0 نظر / 10 بازدید