قانون پرواز

پرواز باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد...

دلیل پرواز پر نیست !.. قانون باورها و لیاقت هاست و تو لایق هر آنچه بخواهی هستی...

/ 0 نظر / 168 بازدید