صاحب الامر

میان مشغله ها گم شده ام  ....

 lost amid the preoccupation  

ولی دلم برای هوایت همیشه بیکار است....

but i always havayat is unemployed

/ 0 نظر / 6 بازدید