تواناترین افراد

 

تواناترین انسانها کسانی هستند

که می توانند از همۀ توانِ هرچند اندکِ خود،

برای خدمت به دیگران و مهرورزی استفاده کنند ...

 

/ 0 نظر / 25 بازدید