قانون آزادی

نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز

 

 دانش آموزان عالم را همه دانا کند

 

 ابتدا قانون آزادی نویسد در زمین

 

بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند.

/ 0 نظر / 11 بازدید