حقیقتی کوچک

حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهندزندگی خود را صد در صد بسازند 
اگر
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
برابر باشد با
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 
آیا برای خوشبختی و موفقییت تنها تلاش سخت کافیست؟
تلاش سخت (Hard work)
H+A+R+D+W+O+ R+K
8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98 %
 آیا دانش صد در صد ما را به موفقییت می رساند؟
دانش (Knowledge)
K+N+O+W+L+E+ D+G+E
11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96 %
عشق چگونه ؟
عشق (Love)
L+O+V+E
12+15+22+5=54 %
خیلی از ما فکر می کردیم که اینها مهمترین باشند ، مگه نه ؟!
پس چه چیز 100 % را می سازد ؟؟؟
پول (Money)
M+O+N+E+Y
13+15+14+5+25= 72 %
  اینها کافی نیستند ، پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟!
نگرش (Attitude)
1+20+20+9+20+ 21+4+5=100 %
آری
اگر نگرشمان را به زندگی ، گروه و کارمان عوض کنیم
زندگی 100%  خواهد شد
نگرش ، همه چیز را عوض می کند
نگاهت را تغییربده و چشمهایت را دوباره بشوی
همه چیز عوض می شود
/ 1 نظر / 6 بازدید
نگار

مطلب جالبی بود. موفق باشید ;)