اگر دردم یکی بودی چه بودی....

در تابستان امسال مشکل مردم خراسان فقط آب نیست بلکه نان نیز هست؟

یادمان باشد که خراسانی ها ، امسال یک چشمشان تر از بر آبی و چشم دیگر ،تر از نان از سفره شان رفته توسط میزان و پدیده هستند.در این وضعیت اقتصادی افرادی را می شناسم که گوسفندان و حتی برخی منازل شخصی خودشان را فروخته و در میزان و پدیده سرمایه گزاری کرده اند ولی الان به نان شب محتاجند.امیدوارم مسئولین و مدیران کشوری راهی بیابند تا درد خراسان در این تابستان داغ فقط درد بر آبی باشد نه.... 

/ 0 نظر / 39 بازدید