سکه

                                                        لطفا به تصویر خوب دقت فرمایید

ای کاش علی شویم و عالی باشیم


همسفره کاسه سفالی باشیم


چون سکه به دست کودکی برق زنیم


نان آور سفره های خالی باشیم.

/ 1 نظر / 9 بازدید

عال وبامعنا