دستگیری

از کار نیفتاده دلا تا دستت.

بگشا گره از کار کسی با دستت

امروز تو زاد ره ز دنیا بردار

فردا نرسد دگر به دنیا دستت !.

/ 0 نظر / 15 بازدید