تقدیر خداوند

در مقابل تقدیر خداوندمثل کودکی باش

که وقتی او را به هوا می اندازی می خندد،

چون ایمان دارد که او را خواهی گرفت.....

/ 0 نظر / 8 بازدید