مهمترین حوادث ۴۰سال اخیر برای حجاج

ردیف سال شرح حادثه 1 1979 250 نفر از اعضای یک فرقه مذهبی در عربستان سعودی مسجد بزرگ مکه را فتح کردند. در جریان محاصره دو هفته ای، بیش از 100 شورشی و 127 نفر از نیروهای سعودی کشته شدند. 2 1987 حدود 400 نفر که بیشتر از زائران شیعه ایرانی بودند طی تظاهرات ضد غربی در مکه در درگیری با نیروهای امنیتی عربستان کشته شدند. 3 1989 در جریان انفجار یک بمب در نزدیکی مسجد بزرگ یک زائر کشته و 16 نفر زخمی شدند. عربستان سعودی بعد از این اتفاق 16 خارجی را به 1990 جرم دست داشتن در این بمبگذاری اعدام کرد. 4 1990 ازدحام و هجوم مردم در یک تونل در مکه منجر به مرگ 1426 زائر شد که بیشتر آنها از اندونزی و ترکیه بودند. 5 1994 ازدحام و فشار بر اثر هجوم مردم در نزدیکی پل جمرات در منا، در شرق مکه، منجر به کشته شدن 270 نفر شد. 6 1997 343 زائر در جریان یک آتش سوزی در یک اردوگاه در منا کشته و 1500 نفر زخمی شدند. 7 1998 هجوم و ازدحام جمعیت در نزدیکی پل جمرات زمانی که مردم در حال عبور از یک زیرگذر بودند 119 نفر را کشت. 8 2001 هجوم و ازدحام جمعیت در نزدیکی پل جمرات 35 نفر را کشت. 9 2003 فشار و ازدحام در نزدیکی پل جمرات 14 نفر را کشت. 10 2004 در نزدیکی پل جمرات در طول مراسم سنگ زدن به شیطان بر اثر ازدحام و فشار جمعیت 251 کشته شدند. 11 2006 در این سال 345 نفر بر اثر هجوم مردم فشار جمعیت کشته و 600 نفر زخمی شدند که این بالاترین میزان طی 16 سال اخیر است. همچنین در این سال 76 نفر بر اثر تخریب یک هتل کشته شدند. 12 2015 براثر طوفان در مکه مکرمه، یکی از بالابرهای اطراف مسجدالحرام سقوط کرد و منجر به مرگ ۱۰۷ زائر شد.
/ 0 نظر / 24 بازدید