آرزو

روزی آدم پرسید:

خدایا اگر سرنوشت ما رو پیشانی نوشته است ،

پس آرزو کردن ما چه سود دارد !؟

خداوند خندید و گفت :شاید نوشته باشم هرچه آرزو کردی...

/ 1 نظر / 40 بازدید
por-raz

سلام وب زیبایی دارید مقصود از ارسال این پیام تشکر از سلیقه قابل تحسین شما بود ودعوت به دیدن وب لاگ من