رمز موفقیت مردان بزرگ

در نبرد بین روزهای سخت و انسان های سرسخت ،

 

این انسان های سر سخت هستند که می مانند

 

       نه روزهای سخت...؟

/ 0 نظر / 19 بازدید