دستگیری

از کار نیفتاده دلا تا دستت

                                           بگشا گره از کار کسی با دستت

امروز تو زاد ره ز دنیا بردار

                                          فردا نرسد دگر  به دنیا دستت

/ 0 نظر / 10 بازدید