آموزش زیر بنای همه مسائل است.

یکی از دوستان می فرمودند در کشوری ماموریت داشتم، برای انجام کار بانکی در قسمتی از شهر دنبال بانک میگشتم دنبال ساختمان شیک با تابلوی زیبا بودم اولین مکان که به چشمم خورد به سمتش حرکت کردم نزدیکتر که شدم متوجه شدم که یک مدرسه است با خودم گفتم احسنت چه مدرسه ی خوبی در ذهن ناخودآگاهم دنبال مکانی شیکتر و مهمتر برای بانک میگشتم با وجود اینکه یکبار از در بانک رد شده بودم اما مجبور شدم از شخصی آدرس بانک را بگیرم که یک تابلو و ساختمان قدیمی و معمولی رو بهم نشان داد تعجب کردم کار بانکی که تموم شد طاقت نیاوردم وبه رییس بانک گفتم چرا ساختمان بانک از مدرسه ضعیفتر است؟! او هم تعجب کرد و توضیح داد که ما کلا هشت نفر کارمند هستیم که فقط کاغذهای رنگی (پول) رو جابجا میکنیم. اگر زلزله هم بیاید فقط هشت نفر خواهد مرد ولی در مدرسه پانصد سرمایه گرانقیمت (دانش آموز) با سی چهل استاد هستند که اگر آسیب ببینند خسارتش جبران ناپذیره. ما بهترین ساختمانها و امکانات رو به مدرسه ها میدیم چون آینده کشورمان در مدارس ساخته میشود. منم به فکر فرو رفتم که در کشور خودم بهترین ساختمانها برای استانداریها ،فرمانداریها،شهرداریها،بانکها و... ساخته میشود و مدرسه کلا فراموش شده و کلاسهای چندشیفته با چهل دانش آموز و ... آموزش زیر بنای همه مسائل است و تا زمانی که آموزش پرورش قوی نداشته باشیم به پیشرفت نمی رسیم.نوع نگاه به آموزش در پیشرفت یک کشور بسیار مهم است.

https://t.me/PeaceAmbassador

/ 0 نظر / 210 بازدید