زمان طلایی golden time

یادمان باشد.

محرم وصفر زمان بالیدن است ، نه فقط نالیدن

بساطش آموزه است نه در خور موزه

تمرین خوب نگریستن است نه فقط خوب گریستن

نماد شعور مذهب است نه فقط شور مذهب

منتظران حضرت مهدی (ع) بهوش ....!

امام حسین (ع)را منتظرانش شهید کردند ..!؟

/ 0 نظر / 15 بازدید