حکمت خداوند

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت بردندو چون

دریا آرام شد خود را اسیر تور صیادان دیدند!....

تلاطم زندگی از حکمت خداست ،

پس بخواهیم که دلهایمان آرام باشد نه دریای اطرافمان.

/ 1 نظر / 17 بازدید