زیارت قبول

ای کاش علی شویم و عالی باشیم

 هم سفره کاسه سفالی باشیم

چون سکه به دست کودکی برق زنیم

نان آور سفره های خالی باشیم.

/ 0 نظر / 21 بازدید