امـــــدادگـــر بــدون مـــــرز( سفیر صـــــلح و دوســـــــتی ) Relief Worker without borders

((وَمَـــنْ أَحْـــیَاهَا فَـــکَـأَنَّــمَآ أَحْــیَا النَّـــاسَ جَـــمِیــعًا: و هـــر کـس نفســــی را زنـــــده کـنـــد گویــا همه مردم را زنــده کرده(نــجات داده) اســـت) قرآن مبین سوره مائده آیه 32)

زرنگی !؟
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پرسه ،گول زدن

بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود

بیخودی حرص زدیم سهممان کم نشود

ما خدا را با  خود, سر دعوا بردیم و قسم ها خوردیم

ما به هم بد کردیم,ما به هم بد گفتیم

ما حقیقت ها را زیر پا له کردیم  و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم

روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم, از شما می پرسم ماکه را گول زدیم!؟.